010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Zorg voor een gedegen subsidieverantwoording

Mooi, je hebt subsidie ontvangen voor je project en kan aan de slag. Met alles dat komt kijken bij de uitvoering van het project zou je bijna vergeten dat het verantwoord moet worden. Het is belangrijk hier al vanaf de subsidieaanvraag rekening mee te houden. Wij helpen je daar graag bij.

Financieel medewerker vacature

Zorg voor een gedegen subsidieverantwoording

Je stichting heeft subsidie ontvangen voor een project. Maar de subsidieverstrekker wil natuurlijk aan het eind van het project (en soms ook tussendoor) weten wat er precies met het geld is gebeurd. Dit doe je met een subsidieverantwoording.  Wij zorgen ervoor dat dit vakkundig en professioneel gebeurt.

Verantwoordingseisen

Elke subsidieverstrekker heeft eigen verantwoordingseisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de subsidieverstrekker en het verstrekte bedrag. Bij de hogere bedragen kan het zijn dat een accountantsverklaring nodig is. De praktijk leert dat je in de waan van de dag druk bent met uitvoering van het project en dat het monitoren op de achtergrond raakt. Dit is zeker het geval wanneer het project lang duurt, bijvoorbeeld een jaar. Wij houden dit overzicht voor je en zorgen ervoor dat we tijdig bijsturen bij afwijkingen.

 

Begeleiding van het hele traject

Idealiter begeleiden we je al bij het opstellen van de begroting bij de subsidieaanvraag of als je stichting de beschikking heeft ontvangen. Zo kunnen we tijdig advies geven en bijsturen naar de ideale verantwoording. Wij zorgen met al onze kennis voor het financiële plaatje. Als een accountantsverklaring nodig is, begeleiden wij de verantwoording met de door jou geselecteerde accountant. Heb je (nog) geen accountant? Wij hebben een netwerk van accountants die bekend zijn met subsidieverantwoordingen en zo tegen passende tarieven de controle kunnen verzorgen.

Wij denken met je mee

Onze grote toegevoegde waarde zit in het meedenken, vooral bij afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De tijd tussen het opstellen van het projectplan en de werkelijke uitvoering kan lang zijn. Hierdoor kunnen zaken praktisch veranderd zijn zoals aanwezige doelgroep of werklocatie. Wij adviseren je over de oplossing. Zo kunnen we toestemming vragen aan de subsidieverstrekker of een eigen oplossing zoeken om het toch binnen de oorspronkelijke aanvraag te laten passen.

Wil jij ook een professionele betrouwbare indruk maken
bij de partijen die je projecten mogelijk maken?

Neem contact met ons op.

"“ KLOKK was een organisatie met een ingewikkelde financiële structuur. Als koepel ontvingen meerdere clubjes via ons subsidiegeld, wat wij weer op de juiste manier moesten verantwoorden aan het Ministerie van VWS. Omdat de verantwoording van die clubjes zelf nogal te wensen overliet, was dat elke keer weer een behoorlijke uitdaging. Als penningmeester was ik dan ook erg blij dat ik altijd met vragen bij Subliminal terecht kon. Wij hebben de organisatie ervaren als heel professioneel, adequaat en snel. Je merkt aan alles dat ze zijn gespecialiseerd in non-profit, zoals bijvoorbeeld bleek bij het opstellen van de eindverantwoording via het subsidieportaal van het ministerie van VWS. Maar ook hoe ze ondersteunden in onze bedrijfsvoering en boekhouding. Ik heb heel veel waardering en lof voor de mensen daar, en ik zou elke non-profitorganisatie Subliminal van harte aanbevelen. “" Hans van Tartwijk Penningmeester Stichting KLOKK

Waarom Subliminal?

  • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
  • Ruime ervaring met subsidieregelingen
  • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
  • Continuïteit geborgd
  • Professionele inrichting en processen
  • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
  • Exact gecertificeerd