010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

De jaarrekening, ook voor stichtingen!

Administratie,4 februari 2019

De jaarrekening, ook voor stichtingen!

“Een moment van verantwoording”

Wist u dat u als bestuurder van een stichting of vereniging aansprakelijk bent? Het is daarom belangrijk om de administratie van uw stichting goed bij te houden. U heeft niet altijd de wettelijke verplichting om een jaarrekening te maken. Toch is het een goed idee om – óók als het voor uw stichting niet verplicht is – het boekhoudkundig jaar af te sluiten met een jaarwerk. Waarom?

Voor de subsidieverstrekker
Ontvangt uw stichting subsidie, dan wil uw subsidieverstrekker aan het eind van het jaar een verantwoording daarvoor zien. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie kan het ook nodig zijn om naast de jaarrekening een accountantsverklaring bij te voegen. Kunt u deze stukken niet overleggen, dan kunt u een boete krijgen of moet u – in het ergste geval – het subsidiebedrag terugbetalen.

Voor de subsidieaanvraag
Bent u van plan om het komende jaar een subsidie aan te vragen? Dan wil de subsidieverstrekker een jaarrekening bij uw aanvraag ontvangen. Geen plannen in die richting? Toch is het handig de jaarrekening al klaar te hebben liggen. U weet maar nooit wanneer de kans op een mooie subsidie zich voordoet.

Omdat het in de statuten staat
Elke stichting heeft statuten. Lees ze er maar eens op na. Staat er in dat u vóór een bepaalde datum een jaarrekening klaar moet hebben? Dan bent u statutair verplicht daaraan te voldoen.

Hoe staat uw stichting ervoor?
Hoeveel geld komt er binnen? Hoeveel geld gaat eruit? Waaraan wordt het besteed? Een beetje zichzelf respecterend bestuur wil weten hoe zijn stichting ervoor staat. Alles overlaten aan de penningmeester? Dat kan. Maar weet u zeker dat hij alles goed op orde heeft? Bovendien, heeft de penningmeester zijn werk niet goed gedaan, dan bent u daar met het gehele bestuur aansprakelijk voor.

Zelf doen of uitbesteden?
Redenen genoeg dus om aan het eind van het financiële jaar letterlijk de balans op te maken en een jaarrekening op te stellen. En dan komt de volgende vraag: doet u dat zelf of besteedt u het uit? Is de boekhouding goed bijgehouden, dan is het niet zo heel lastig een jaarrekening in elkaar te zetten. Maar weet u niet zeker of u het goed heeft gedaan met de afschrijvingen, het boeken van de ontvangen subsidie of de hoogte van vrijwilligersvergoedingen? Dan is het een goed idee om daar een professional voor in te schakelen. Een andere reden om de jaarrekening (en de boekhouding) uit te besteden, is continuïteit. U zult niet de eerste stichting zijn die met de handen in het haar zit, omdat de penningmeester – om wat voor reden dan ook – plotseling vertrekt.

Ook belangrijk: begin op tijd met de jaarrekening. Twijfelt u nog of een jaarrekening wel nodig is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!