010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Het risico van besturen: bestuursaansprakelijkheid

Leeft uw stichting de regels niet na? Dan kan dit voor problemen zorgen! Voor uw onbezoldigde werk geen lintje maar boetes, schadeclaims, imagoschade en in het ergste geval: de zwarte lijst.

Voorkomen is beter dan genezen, wij helpen u voorkomen, maar als het moet kunnen we ook genezen!

Administratie, Subsidie,4 juli 2017

Het risico van besturen: bestuursaansprakelijkheid

Leeft uw stichting de regels niet na? Dan kan dit voor problemen zorgen! Voor uw onbezoldigde werk geen lintje, maar boetes, schadeclaims, imagoschade en in het ergste geval: de zwarte lijst.

De verhalen halen meestal het nieuws niet. Maar de gevallen zijn er zeker wel: bestuurders die vol vertrouwen bestuurslid van een vereniging of stichting zijn geworden en na misstanden een flinke claim aan hun broek krijgen. Veel bestuurders realiseren het zich niet, maar iedere bestuurder van een rechtspersoon – of het nu een bedrijf of een stichting is – is hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat. Oók als hij zijn functie naar eer en geweten heeft uitgevoerd. En óók voor fouten die hij niet zelf heeft gemaakt.

Maar hoe zit dat dan?
Als bestuurder wordt u geacht erop toe te zien dat uw stichting de spelregels kent en zich eraan houdt. Zo moeten de regels voor de reiskosten- en de vrijwilligersvergoeding correct worden gehanteerd. En subsidies bijvoorbeeld, hebben voorwaarden en een prestatieplicht. Ontvangt u – laten we zeggen – 50.000 euro voor een project, dan is uw stichting verplicht daar verantwoording over af te leggen. Ook als het geld niet is besteed.

Zorg voor een goede administratie
Daarnaast heeft elke stichting een administratieplicht. Bij veel stichtingen is de boekhouding echter niet goed geregeld. ‘De administratie uit handen geven? Nee hoor, niet nodig. Dat doen we zelf wel. Wat als u een subsidie heeft gekregen, al het geld is uitgegeven, en de administratie achteraf niet in orde blijkt te zijn of andere spelregels niet goed zijn nageleefd en de subsidieverstrekker het bedrag terugvordert? Dan bent u – om het maar even zo te zeggen – zwaar de sjaak! Bij de rechter hoeft u geen medelijden te verwachten. Want die redeneert: als de boekhouding in orde was geweest, had u als bestuurder kunnen weten dat het niet goed ging binnen uw stichting.

Verzekering biedt geen soelaas
Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering zal u in deze gevallen niet redden. Want ook zo’n verzekering wil dat u gedegen maatregelen neemt om misstanden bij uw stichting te voorkomen. Vergelijk het maar met een autoverzekering: als u uw auto moedwillig tegen een boom zet, keert de verzekeraar ook niet uit.

Laat u kundig adviseren
Het mag duidelijk zijn: bent u bestuurder van een stichting of vereniging? Zorg dat u de spelregels kent. Of, laat u er door een professionele partij kundig over adviseren. In dat geval kunt u niet aansprakelijk worden gesteld. Immers, u heeft advies ingewonnen bij een partij die zegt dat hij er verstand van heeft. Zo heeft u gedaan wat binnen uw macht ligt. Investeer daarnaast in een goede administratie. Subliminal kan uw administratie verzorgen, de subsidieverantwoording op zich nemen en professioneel advies geven over alle regels waarmee een stichting te maken krijgt.

Meer weten over bestuursaansprakelijkheid, de spelregels rond subsidies of hoe u een deugdelijke boekhouding voert? Neem vrijblijvend contact met ons op