010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

EEN BEDRIJFSVOERINGSPAKKET OP MAAT: PRO

Financiële ontzorging, strategisch advies en efficiënter te werk gaan.

Effectief managen op micro- en macroniveau en verantwoording

Hoe groter je non-profitorganisatie, hoe belangrijker het managen van financiële processen op de verschillende niveaus is, evenals de vereiste verantwoording naar alle subsidieverstrekkers. In Pro is het autorisatiesysteem daarom al voorzien van een eigen accountantsverklaring.

Naast het financieel ontzorgen en strategisch adviseren, krijg je via het dashboard van de power BI inzicht voor het managen op micro- en macroniveau: van de dagelijkse stuurinformatie zoals opleidingsbudgetten en kassen tot de kwartaalverantwoordingen voor het bestuur. Door de autorisatie en productieschema’s kun je het management verschillend mandaat geven tot op welk niveau ze de processen kunnen inzien. Alle factuurstromen zijn daarin verregaand geautomatiseerd, loonkosten zijn gespecificeerd per activiteit en alle in- en uitgaves worden op een gespecificeerde manier geboekt.
Dit pakket bestaat uit:

 • Administratie in Exact online
 • Verwerking inkoopfacturen digitaal
 • Bankkoppeling
 • Kwartaal aangifte omzetbelasting
 • Opstellen jaarrekening en accountantsdossier
 • Salarisadministratie
 • Wekelijks betalingen klaarzetten
 • Maandelijks rapport dashboard
 • Uitgebreide Kwartaalrapportages + analyse
 • begeleiding verantwoording max. 2 subsidiestromen
 • Begeleiding accountantscontrole jaarwerk/subsidie
 • Begroting

Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Wanneer is het pro pakket geschikt voor jou?

 • Projectadministraties
 • Jaarwerkvereisten
 • Continuïteitswaarborging
 • Strategische advies en consultancy
 • Meerjarenbegroting
 • Richtlijn: Van 750.000 euro tot 20 miljoen euro omzet
"“Wij zijn heel blij met Subliminal. Ze nemen een groot deel van onze financiële administratie en verantwoording uit handen, waardoor we slagvaardiger kunnen optreden. Bovendien kunnen we nu met een kleiner team de rest van het werk doen. Dat is prettig, want met 100 medewerkers en meer dan 100 vrijwilligers is het voor ons goedkoper en efficiënter om dit uit te besteden. Wij ervaren Subliminal als deskundig, flexibel en vol financiële kennis. Bijvoorbeeld toen we laatst voor een periode extra administratieve capaciteit nodig hadden, kon Sublimanal dit gat opvullen. Verder zorgen zij elke maand dat de financiële rapportages klaar staan. Ook hebben zij bij onze opstart met een projectteam onze administratie ingericht. Subliminal is echt verantwoordelijk voor een stuk ontzorging binnen Natuurstad en dat is als non-profit organisatie bijzonder prettig.”" Steven de Blaazer Controller bij Natuurstad Rotterdam

Waarom Subliminal?

 • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
 • Ruime ervaring met subsidieregelingen
 • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
 • Continuïteit geborgd
 • Professionele inrichting en processen
 • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
 • Exact gecertificeerd