010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

EEN BEDRIJFSVOERINGSPAKKET OP MAAT: PRO

Financiële ontzorging, strategisch advies en efficiënter te werk gaan.

Effectief managen op micro- en macroniveau en verantwoording

Hoe groter je non-profitorganisatie, hoe belangrijker het managen van financiële processen op de verschillende niveaus is, evenals de vereiste verantwoording naar alle subsidieverstrekkers. In Pro is het autorisatiesysteem daarom al voorzien van een eigen accountantsverklaring.

Naast het financieel ontzorgen en strategisch adviseren, krijg je via het dashboard van de power BI inzicht voor het managen op micro- en macroniveau: van de dagelijkse stuurinformatie zoals opleidingsbudgetten en kassen tot de kwartaalverantwoordingen voor het bestuur. Door de autorisatie en productieschema’s kun je het management verschillend mandaat geven tot op welk niveau ze de processen kunnen inzien. Alle factuurstromen zijn daarin verregaand geautomatiseerd, loonkosten zijn gespecificeerd per activiteit en alle in- en uitgaves worden op een gespecificeerde manier geboekt.
Dit pakket bestaat uit:

 • Administratie in Exact online
 • Verwerking inkoopfacturen digitaal
 • Bankkoppeling
 • Kwartaal aangifte omzetbelasting
 • Opstellen jaarrekening en accountantsdossier
 • Salarisadministratie
 • Wekelijks betalingen klaarzetten
 • Maandelijks rapport dashboard
 • Uitgebreide Kwartaalrapportages + analyse
 • begeleiding verantwoording max. 2 subsidiestromen
 • Begeleiding accountantscontrole jaarwerk/subsidie
 • Begroting

Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Wanneer is het pro pakket geschikt voor jou?

 • Projectadministraties
 • Jaarwerkvereisten
 • Continuïteitswaarborging
 • Strategische advies en consultancy
 • Meerjarenbegroting
 • Richtlijn: Van 750.000 euro tot 20 miljoen euro omzet
"“ KLOKK was een organisatie met een ingewikkelde financiële structuur. Als koepel ontvingen meerdere clubjes via ons subsidiegeld, wat wij weer op de juiste manier moesten verantwoorden aan het Ministerie van VWS. Omdat de verantwoording van die clubjes zelf nogal te wensen overliet, was dat elke keer weer een behoorlijke uitdaging. Als penningmeester was ik dan ook erg blij dat ik altijd met vragen bij Subliminal terecht kon. Wij hebben de organisatie ervaren als heel professioneel, adequaat en snel. Je merkt aan alles dat ze zijn gespecialiseerd in non-profit, zoals bijvoorbeeld bleek bij het opstellen van de eindverantwoording via het subsidieportaal van het ministerie van VWS. Maar ook hoe ze ondersteunden in onze bedrijfsvoering en boekhouding. Ik heb heel veel waardering en lof voor de mensen daar, en ik zou elke non-profitorganisatie Subliminal van harte aanbevelen. “" Hans van Tartwijk Penningmeester Stichting KLOKK

Waarom Subliminal?

 • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
 • Ruime ervaring met subsidieregelingen
 • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
 • Continuïteit geborgd
 • Professionele inrichting en processen
 • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
 • Exact gecertificeerd