010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

EEN BEDRIJFSVOERINGSPAKKET OP MAAT: PRO

Financiële ontzorging, strategisch advies en efficiënter te werk gaan.

Effectief managen op micro- en macroniveau en verantwoording

Hoe groter je non-profitorganisatie, hoe belangrijker het managen van financiële processen op de verschillende niveaus is, evenals de vereiste verantwoording naar alle subsidieverstrekkers. In Pro is het autorisatiesysteem daarom al voorzien van een eigen accountantsverklaring.

Naast het financieel ontzorgen en strategisch adviseren, krijg je via het dashboard van de power BI inzicht voor het managen op micro- en macroniveau: van de dagelijkse stuurinformatie zoals opleidingsbudgetten en kassen tot de kwartaalverantwoordingen voor het bestuur. Door de autorisatie en productieschema’s kun je het management verschillend mandaat geven tot op welk niveau ze de processen kunnen inzien. Alle factuurstromen zijn daarin verregaand geautomatiseerd, loonkosten zijn gespecificeerd per activiteit en alle in- en uitgaves worden op een gespecificeerde manier geboekt.
Dit pakket bestaat uit:

 • Administratie in Exact online
 • Verwerking inkoopfacturen digitaal
 • Bankkoppeling
 • Kwartaal aangifte omzetbelasting
 • Opstellen jaarrekening en accountantsdossier
 • Salarisadministratie
 • Wekelijks betalingen klaarzetten
 • Maandelijks rapport dashboard
 • Uitgebreide Kwartaalrapportages + analyse
 • begeleiding verantwoording max. 2 subsidiestromen
 • Begeleiding accountantscontrole jaarwerk/subsidie
 • Begroting

Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Wanneer is het pro pakket geschikt voor jou?

 • Projectadministraties
 • Jaarwerkvereisten
 • Continuïteitswaarborging
 • Strategische advies en consultancy
 • Meerjarenbegroting
 • Richtlijn: Van 750.000 euro tot 20 miljoen euro omzet
"“ Wij hebben Subliminal ervaren als een bedrijf dat maximaal ontzorgt. Als kleine stichting is onze uitdaging hoe je met een relatief klein subsidiebedrag (800.000 euro subsidie per jaar) zoveel mogelijk goede dingen kunt doen. Subliminal heeft ons geholpen de bedrijfsvoering zo te organiseren, dat we efficiënt kunnen werken en tegelijkertijd een kwalitatief hoogwaardig product opleveren. Ze geven daarbij geen standaard advies op afstand, maar hebben oog voor de pragmatiek en de situatie waar wij ons in bevinden. Dit gaf ons dit maximale flexibiliteit om daarop in te springen. Ook ondersteunen ze ons bij het opstellen van een begroting, onze subsidieaanvraag bij Ministerie van VWS, het verzorgen van kwartaalrapportages en de hele afhandeling daarvan. En dat doen ze erg goed. Ik zou elke non-profitorganisatie Subliminal van harte aanbevelen, juist ook de kleinere stichtingen. Als organisatie zonder winstoogmerk heb je een bepaald inhoudelijk doel, maar de zaken op financieel gebied moeten ook op orde zijn. En daar wil je je eigenlijk zo min mogelijk mee bezig houden. Subliminal kan je daar heel goed in ondersteunen en adviseren. “" Els Verkerk Directeur-bestuurder Stichting Opvoeden

Waarom Subliminal?

 • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
 • Ruime ervaring met subsidieregelingen
 • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
 • Continuïteit geborgd
 • Professionele inrichting en processen
 • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
 • Exact gecertificeerd