010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Een bedrijfsvoeringspakket op maat: Gemak

De administratie van jouw middelgrote stichting professioneel ingericht en de juiste ondersteuning.

Periodieke toetsing en ondersteuning

Als middelgrote stichting heb je te maken met een of meerdere incidentele subsidies, die we administratief inrichten op basis van de aanvraag en bijbehorende beschikking.
Door onze brede kennis van subsidierelaties en regelingen, zorgen we ervoor dat je tijdig aan al je verplichtingen voldoet qua rapportage en verantwoording. Met een periodieke analyse monitoren we je budgetbestedingen, waardoor je die snel en effectief kunt bijsturen. Of je liquiditeit nog voldoende is gegeven de bevoorschotting, en of je inhoudelijk misschien wijzigingsverzoeken moet doen. Ook bieden we begeleiding bij de controle van de accountant voor de benodigde verklaring aan het eind van het project.

 

Dit pakket bestaat uit:

 • Administratie in Exact online
 • Verwerking inkoopfacturen digitaal
 • Bankkoppeling
 • Kwartaal aangifte OB
 • Opstellen jaarrekening
 • Salarisadministratie
 • 1x per 2 weken betalingen klaarzetten
 • Beknopte Kwartaalrapportages
 • Begeleiding verantwoording max. 1 subsidiestroom
 • Begeleiding accountantscontrole subsidie

Wanneer is het gemak pakket geschikt voor jou

 • Een of meerdere incidentele subsidies
 • Richtlijn: Van 350.000 tot 750.000 euro omzet

 

Zorg dat jouw stichting of vereniging het komende jaar stevig in de schoenen staat.

Neem dus vrijblijvend contact met ons op.

"“ KLOKK was een organisatie met een ingewikkelde financiële structuur. Als koepel ontvingen meerdere clubjes via ons subsidiegeld, wat wij weer op de juiste manier moesten verantwoorden aan het Ministerie van VWS. Omdat de verantwoording van die clubjes zelf nogal te wensen overliet, was dat elke keer weer een behoorlijke uitdaging. Als penningmeester was ik dan ook erg blij dat ik altijd met vragen bij Subliminal terecht kon. Wij hebben de organisatie ervaren als heel professioneel, adequaat en snel. Je merkt aan alles dat ze zijn gespecialiseerd in non-profit, zoals bijvoorbeeld bleek bij het opstellen van de eindverantwoording via het subsidieportaal van het ministerie van VWS. Maar ook hoe ze ondersteunden in onze bedrijfsvoering en boekhouding. Ik heb heel veel waardering en lof voor de mensen daar, en ik zou elke non-profitorganisatie Subliminal van harte aanbevelen. “" Hans van Tartwijk Penningmeester Stichting KLOKK

Waarom Subliminal?

 • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
 • Ruime ervaring met subsidieregelingen
 • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
 • Continuïteit geborgd
 • Professionele inrichting en processen
 • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
 • Exact gecertificeerd