010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Een bedrijfsvoeringspakket op maat: Basis

De basisadministratie van jouw stichting professioneel ingericht.

Financiële ontzorging en risicobeperking

Het basispakket is vooral geschikt voor stichtingen, die projecten uitvoeren met giften en financiën uit fondsen.
Wij nemen je administratieplicht uit handen, maar richten ook een aantal basiszaken in, zoals functiescheidingen. Zo beperk je veelvoorkomende risico’s zoals diefstal en waarborg je de continuïteit van de organisatie bij onvoorziene omstandigheden. Denk daarbij aan (tijdelijke) uitval van bestuursleden, of het gehele bestuur.

 

Dit pakket bestaat uit:

 • Administratie in Exact online
 • Verwerking inkoopfacturen digitaal
 • Bankkoppeling
 • Kwartaal aangifte OB
 • Opstellen eenvoudig jaarwerk

Neem dus vrijblijvend contact met ons op!

Wanneer is het basispakket geschikt voor jou:

 • Giften en fondsen
 • Geen subsidies
 • Richtlijn: Vanaf 100.000 euro omzet

 

Neem dus vrijblijvend contact met ons op!

"“ KLOKK was een organisatie met een ingewikkelde financiële structuur. Als koepel ontvingen meerdere clubjes via ons subsidiegeld, wat wij weer op de juiste manier moesten verantwoorden aan het Ministerie van VWS. Omdat de verantwoording van die clubjes zelf nogal te wensen overliet, was dat elke keer weer een behoorlijke uitdaging. Als penningmeester was ik dan ook erg blij dat ik altijd met vragen bij Subliminal terecht kon. Wij hebben de organisatie ervaren als heel professioneel, adequaat en snel. Je merkt aan alles dat ze zijn gespecialiseerd in non-profit, zoals bijvoorbeeld bleek bij het opstellen van de eindverantwoording via het subsidieportaal van het ministerie van VWS. Maar ook hoe ze ondersteunden in onze bedrijfsvoering en boekhouding. Ik heb heel veel waardering en lof voor de mensen daar, en ik zou elke non-profitorganisatie Subliminal van harte aanbevelen. “" Hans van Tartwijk Penningmeester Stichting KLOKK

Waarom Subliminal?

 • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
 • Ruime ervaring met subsidieregelingen
 • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
 • Continuïteit geborgd
 • Professionele inrichting en processen
 • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
 • Exact gecertificeerd