010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Jaarrekening: niet altijd verplicht, wel altijd nuttig

Waarom maak je een jaarrekening, en is je stichting of vereniging eigenlijk verplicht een jaarrekening op te stellen?
Wat moet er dan allemaal in komen te staan en is er verschil tussen een jaarrekening en een jaarverslag?

Subliminal is al jarenlang dé samenwerkingspartner voor grote en kleine non-profitorganisatie in Nederland. Wij zorgen voor totale financiële controle en inzicht.

Ben je verplicht een jaarrekening op te stellen?

Een jaarrekening is een financieel overzicht van het afgelopen jaar, met sowieso een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op beiden. Vaak is een jaarrekening onderdeel van een groter jaarverslag, tegenwoordig een bestuursverslag genoemd. Dat is simpel gezegd een tekstueel overzicht van wat er gebeurd is in het afgelopen jaar, ter bevordering van de transparantie van de organisatie.

Als stichting of vereniging heb je in principe geen wettelijke verplichting om een jaarrekening te maken, toch kan het in veel gevallen handig of zelfs noodzakelijk zijn. Het moet bijvoorbeeld als een subsidieverstrekker hierom vraagt, wat zij vaak bij de aanvraag van een subsidie doen, maar dient ook vaak ter verantwoording van een gegeven subsidie. Het kan ook een bewuste keuze van het bestuur zijn om in de statuten op te nemen dat er een jaarrekening gepubliceerd wordt, omdat je op die manier jouw leden, donateurs en andere belanghebbenden laat weten hoe het er voor staat en als bestuur natuurlijk kan laten zien hoe netjes en nuttig de gelden besteed zijn. Heeft je stichting of vereniging een ANBI-status is het wel wettelijk verplicht een jaarrekening te publiceren, dit moet uiterlijk 6 maanden na het einde van het financiële jaar. Directeur en eigenaar van Subliminal Bedrijfsvoering, Menno Landman, heeft hier eerder al geschreven over het belang en nut van de jaarrekening voor stichtingen en verenigingen.

Neem contact op

Subliminal Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert al meer dan 15 jaar stichtingen en verenigingen op het gebied van bedrijfsvoering en boekhouding. Met een op maat ingerichte administratie kunnen wij regelmatig rapportages opmaken zodat je financieel overzicht tijdens een project blijft behouden. Daarmee is jouw jaarrekening geen verrasing meer, maar een formele vastlegging van het afgelopen jaar.

Graag adviseren wij je over een jaarrekening voor jouw stichting of vereniging en wat daar precies in moet komen te staan. Je kan altijd vrijblijvend contact opnemen met ons op op 010-8800020 of via info@subliminal.nu.

De volgende zaken kunnen wij ook voor je verzorgen:

 • Factuurautorisatie met proactive
 • Declaratie via app
 • Facturatie via app
 • De facturatie en het innen van ledenadministratie
 • Koppeling met internetbankieren
 • Klaarzetten van de betalingen
 • Verzorgen van Btw-aangiftes
"“ KLOKK was een organisatie met een ingewikkelde financiële structuur. Als koepel ontvingen meerdere clubjes via ons subsidiegeld, wat wij weer op de juiste manier moesten verantwoorden aan het Ministerie van VWS. Omdat de verantwoording van die clubjes zelf nogal te wensen overliet, was dat elke keer weer een behoorlijke uitdaging. Als penningmeester was ik dan ook erg blij dat ik altijd met vragen bij Subliminal terecht kon. Wij hebben de organisatie ervaren als heel professioneel, adequaat en snel. Je merkt aan alles dat ze zijn gespecialiseerd in non-profit, zoals bijvoorbeeld bleek bij het opstellen van de eindverantwoording via het subsidieportaal van het ministerie van VWS. Maar ook hoe ze ondersteunden in onze bedrijfsvoering en boekhouding. Ik heb heel veel waardering en lof voor de mensen daar, en ik zou elke non-profitorganisatie Subliminal van harte aanbevelen. “" Hans van Tartwijk Penningmeester Stichting KLOKK

Waarom Subliminal?

 • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
 • Ruime ervaring met subsidieregelingen
 • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
 • Continuïteit geborgd
 • Professionele inrichting en processen
 • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
 • Exact gecertificeerd