010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Jaarrekening: niet altijd verplicht, wel altijd nuttig

Waarom maak je een jaarrekening, en is je stichting of vereniging eigenlijk verplicht een jaarrekening op te stellen?
Wat moet er dan allemaal in komen te staan en is er verschil tussen een jaarrekening en een jaarverslag?

Subliminal is al jarenlang dé samenwerkingspartner voor grote en kleine non-profitorganisatie in Nederland. Wij zorgen voor totale financiële controle en inzicht.

Ben je verplicht een jaarrekening op te stellen?

Een jaarrekening is een financieel overzicht van het afgelopen jaar, met sowieso een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op beiden. Vaak is een jaarrekening onderdeel van een groter jaarverslag, tegenwoordig een bestuursverslag genoemd. Dat is simpel gezegd een tekstueel overzicht van wat er gebeurd is in het afgelopen jaar, ter bevordering van de transparantie van de organisatie.

Als stichting of vereniging heb je in principe geen wettelijke verplichting om een jaarrekening te maken, toch kan het in veel gevallen handig of zelfs noodzakelijk zijn. Het moet bijvoorbeeld als een subsidieverstrekker hierom vraagt, wat zij vaak bij de aanvraag van een subsidie doen, maar dient ook vaak ter verantwoording van een gegeven subsidie. Het kan ook een bewuste keuze van het bestuur zijn om in de statuten op te nemen dat er een jaarrekening gepubliceerd wordt, omdat je op die manier jouw leden, donateurs en andere belanghebbenden laat weten hoe het er voor staat en als bestuur natuurlijk kan laten zien hoe netjes en nuttig de gelden besteed zijn. Heeft je stichting of vereniging een ANBI-status is het wel wettelijk verplicht een jaarrekening te publiceren, dit moet uiterlijk 6 maanden na het einde van het financiële jaar. Directeur en eigenaar van Subliminal Bedrijfsvoering, Menno Landman, heeft hier eerder al geschreven over het belang en nut van de jaarrekening voor stichtingen en verenigingen.

Neem contact op

Subliminal Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert al meer dan 15 jaar stichtingen en verenigingen op het gebied van bedrijfsvoering en boekhouding. Met een op maat ingerichte administratie kunnen wij regelmatig rapportages opmaken zodat je financieel overzicht tijdens een project blijft behouden. Daarmee is jouw jaarrekening geen verrasing meer, maar een formele vastlegging van het afgelopen jaar.

Graag adviseren wij je over een jaarrekening voor jouw stichting of vereniging en wat daar precies in moet komen te staan. Je kan altijd vrijblijvend contact opnemen met ons op op 010-8800020 of via info@subliminal.nu.

De volgende zaken kunnen wij ook voor je verzorgen:

 • Factuurautorisatie met proactive
 • Declaratie via app
 • Facturatie via app
 • De facturatie en het innen van ledenadministratie
 • Koppeling met internetbankieren
 • Klaarzetten van de betalingen
 • Verzorgen van Btw-aangiftes
"“ Wij hebben Subliminal ervaren als een bedrijf dat maximaal ontzorgt. Als kleine stichting is onze uitdaging hoe je met een relatief klein subsidiebedrag (800.000 euro subsidie per jaar) zoveel mogelijk goede dingen kunt doen. Subliminal heeft ons geholpen de bedrijfsvoering zo te organiseren, dat we efficiënt kunnen werken en tegelijkertijd een kwalitatief hoogwaardig product opleveren. Ze geven daarbij geen standaard advies op afstand, maar hebben oog voor de pragmatiek en de situatie waar wij ons in bevinden. Dit gaf ons dit maximale flexibiliteit om daarop in te springen. Ook ondersteunen ze ons bij het opstellen van een begroting, onze subsidieaanvraag bij Ministerie van VWS, het verzorgen van kwartaalrapportages en de hele afhandeling daarvan. En dat doen ze erg goed. Ik zou elke non-profitorganisatie Subliminal van harte aanbevelen, juist ook de kleinere stichtingen. Als organisatie zonder winstoogmerk heb je een bepaald inhoudelijk doel, maar de zaken op financieel gebied moeten ook op orde zijn. En daar wil je je eigenlijk zo min mogelijk mee bezig houden. Subliminal kan je daar heel goed in ondersteunen en adviseren. “" Els Verkerk Directeur-bestuurder Stichting Opvoeden

Waarom Subliminal?

 • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
 • Ruime ervaring met subsidieregelingen
 • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
 • Continuïteit geborgd
 • Professionele inrichting en processen
 • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
 • Exact gecertificeerd