010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Workshops

Een stichting heeft alleen kans van slagen, als er inzicht is in de financiële situatie en randvoorwaarden die horen bij het runnen van een organisatie. Een deugdzame administratie is dus het minimum wat je als stichting aan de harde kant moet regelen. Maar dat is niet het enige.

De tools voor het succesvol besturen van een stichting

Inhoud workshops

In een serie van 3 webinars krijg je awareness, maar vooral ook praktische tools hoe je een stichting succesvol moet besturen. Je krijgt inzicht en controle in de financiële situatie van je stichting, je leert welke aansprakelijkheden bestuursleden hebben en welke verantwoordingen een stichting (met of zonder ANBI) moet afleggen. Bovendien maak je een organisatiehandboek, waarin je vastlegt wat er benodigd is in voorkomende situaties die een risico kunnen vormen voor de continuïteit van jouw organisatie. Een must voor iedereen die een stichting bestuurt.

Deel A | Organisatie & bestuur

De organisatievorm van je stichting of vereniging is van invloed op de bestuursaansprakelijkheid. En met de juiste rolverdeling binnen het bestuur kun je gerichter aan je doelen werken. In dit deel leer je daar meer over. Ook beloningsstructuur, integriteit en rechten en plichten van een ANBI-status komen in deze serie aan bod.

Deel B | Inrichting & borging

Met het automatiseren van processen kun je winst behalen. In dit deel gaan we in op het proces van de verwerking van inkomende facturen, het belang van vrijwilligersvergoedingen en een sterke ledenadministratie. Ook het creëren van functiescheiding en het instellen van de juiste autorisatie voor het waarborgen van de continuïteit komt aan bod.

Deel C | Sturing & verantwoording

Inzicht in je organisatie en projecten zijn voorwaarden voor een succesvol eindresultaat. In dit deel doorlopen we hoe je op basis van een (meerjaren)strategie continu op je project kan sturen. We gaan in op hoe je je project stuurbaar houdt. Belangrijk zijn hierbij budgetbewaking, flexibele schil en een sluitende verantwoording aan het eind van het jaar voor bestuurders van non-profitorganisaties.

Praktische info workshops

- De workshops bestaan uit drie delen
- Ieder deel duurt drie uur en wordt op afzonderlijke dagen gegeven
- Maximaal acht deelnemers per groep (op basis van open inschrijving)
- Kosten voor de drie dagdelen workshop zijn €1500 excl. btw - inclusief organisatiehandboek en één op één consultancy-sessie (organisatieadvies/evaluatie)

- Datum: woensdag 25 september, 9 oktober, 23 oktober
- Tijd: 14.00 tot 17.00uur
- Locatie: Capelle aan den IJssel

 

Meld je aan!

Bij ons ben je als stichting geen uitzondering, maar de regel!

Als Subliminal werken wij al 15 jaar met stichtingen en verenigingen. We hebben inmiddels veel ervaring en kennis opgedaan. Vanuit deze kennis hebben wij workshops ontwikkeld die het beheersen van een non profit organisatie eenvoudig en transparant maken.

Onze ervaring leert dat je dit beter aan de voorkant dan achteraf kan realiseren. Dan is het soms al te laat. Dit heeft weinig te maken met kennis, kunde en kwalificaties op bijvoorbeeld zakelijk gebied. De bedrijfsvoering achter stichtingen en verenigingen is niet ingewikkeld, maar wel net anders. Met behulp van onze workshops lopen we deze punten door en kan je jouw organisatiehandboek invullen.

"“ KLOKK was een organisatie met een ingewikkelde financiële structuur. Als koepel ontvingen meerdere clubjes via ons subsidiegeld, wat wij weer op de juiste manier moesten verantwoorden aan het Ministerie van VWS. Omdat de verantwoording van die clubjes zelf nogal te wensen overliet, was dat elke keer weer een behoorlijke uitdaging. Als penningmeester was ik dan ook erg blij dat ik altijd met vragen bij Subliminal terecht kon. Wij hebben de organisatie ervaren als heel professioneel, adequaat en snel. Je merkt aan alles dat ze zijn gespecialiseerd in non-profit, zoals bijvoorbeeld bleek bij het opstellen van de eindverantwoording via het subsidieportaal van het ministerie van VWS. Maar ook hoe ze ondersteunden in onze bedrijfsvoering en boekhouding. Ik heb heel veel waardering en lof voor de mensen daar, en ik zou elke non-profitorganisatie Subliminal van harte aanbevelen. “" Hans van Tartwijk Penningmeester Stichting KLOKK

Waarom Subliminal?

  • Al 15 jaar ervaring met stichtingen en verenigingen
  • Ruime ervaring met subsidieregelingen
  • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke stichtingen en verenigingen
  • Continuïteit geborgd
  • Professionele inrichting en processen
  • Schaalvoordeel, betaal wat je gebruikt
  • Exact gecertificeerd