010 - 88 00 020 info@subliminal.nu

Laat Subliminal uw overheidssubsidie aanvragen

  

Persoonlijke begeleiding vanaf bedenken tot verantwoording

Wil jij tijd besparen en de kansen op subsidie vergroten? Wij ondersteunen stichtingen en verenigingen bij het indienen van een subsidieaanvraag bij de overheid. De overheid verstrekt subsidie vanuit ‘’Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen’’ (DUS-I). DUS-I is verdeeld in drie groepen:

  • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Heb je contact met een beleidsmedewerker van het ministerie en willen zij jouw project graag financieel ondersteunen, dan zijn wij behulpzaam bij het bedenken en opstellen van de aanvraag. Wij kennen het lastige format en de geldende eisen. Door mee te denken, zorgen wij ervoor dat je geen activiteiten vergeet op te nemen in de aanvraag. Wij lopen samen met jou het project door en zorgen dat je niet voor onverwachte (financiële) verrassingen komt te staan tijdens de uitvoering van het project.

Vraag alles wat je nodig hebt

Aan de hand van de begroting kunnen wij inschatten wat de administratie- en verantwoordingseisen voor het project zijn. De uren die wij hiervoor nodig hebben, worden opgenomen in de begroting. Hierdoor weet je zeker dat de administratie en verantwoording goed geregeld zijn en straal je professionaliteit uit.

Behaal met ons succes bij de aanvraag van een overheidssubsidie.

 

Behaal met ons succes bij de aanvraag van een overheidssubsidie.

Bel ons direct

""Subliminal Bedrijfsvoering is bij ons altijd een welkome gast aan tafel: deskundig, betrokken en ook gezellig!"" Inez Martin Directeur Tafel van Zeven

Waarom Subliminal?

  • Exact gecertificeerd
  • Toegang tot 3000+ actuele fondsen, van regionaal t/m Europees
  • Gespecialiseerd in Europese en Ministeriele subsidies en bijbehorende kaderregelingen
  • Vermogens Fondsenwerving middels uniek fixed price policy
  • Specialist in branche, werken alleen voor maatschappelijke sitchtingen en verenigingen
  • Wij ondersteunen continue, dus proactief werven voor nieuwe projecten terwijl andere nog lopen